GILE

Guangzhou International Lighting Exhibition

9 – 12 Jun 2020, Guangzhou, China
SILF

Shanghai International Lighting Fair

3 – 5 Sep 2019, Shanghai, China